Новини

  Четвъртък, 23.03.2023г.

  Поради плануван ремонт на разпределителната мрежа в гр.Сапарева баня, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването на ул.Бригадирска, ул.Веслец, ул.Нов живот, ул.Победа.

   

  Понеделник, 13.03.2023г.

  Поради авария на разпределителната мрежа в гр.Сапарева баня, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването, на ул.Нов живот, ул.Бригадирска, ул.Веслец и ул.Победа.

   

  Вторник, 28.02.2023г.

  Уведомяваме своите потребители, че на 01.03.2023г. от 09:00ч. водоподаването в гр.Сапарева баня /част от ул.Паничище, част от ул.Германея, ул.Бреза, ул.Здравец, ул.Пчела, ул.Черна скала/ временно ще бъде преустановено, поради плануван ремонт.

   
   
  Вторник, 03.01.2023г.
     Съгласно Решение № БП - Ц - 32 от 30.12.2022 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 396 от Протокол № 25/28.10.2021 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.825 лв./куб.м. без ДДС , считано от 01.01.2023 год.
   

  Сряда, 22.06.2022г.

  "ВиК Паничище" ЕООД уведомява своите потребители, че поради планирано почистване и профилактика на резервоара в с.Ресилово на 23.06.2022 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., временно ще бъде преустановено водоподаването за жителите на селото.

  Вторник, 21.06.2022г.

  Поради плануван ремонт на разпределителната мрежа в гр.Сапарева баня, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването на ул.Александър Стамболийски.

   

  Понеделник, 13.06.2022г.

  Поради подмяна на водопроводната мрежа, уведомяваме своите потребители за затваряне на платното за движение на ППС на ул.Н.Вапцаров,гр.Сапарева баня на 13.06.2022г и 14.06.2022г.

   

  Вторник, 07.06.2022г.

  Поради авария на разпределителната мрежа в гр.Сапарева баня, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването на ул.Бригадирска, ул.Веслец, ул.Нов живот, ул.Победа и част от ул.Паничище.

   

  Понеделник, 16.05.2022г.

  Поради плануван ремонт на разпределителната мрежа в гр.Сапарева баня, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването на ул.Малина, ул.Детелина, ул.Развигор и ул.Славяни.

   
   
   
  Петък, 13.05.2022г.
   Уведомяваме своите потребители, за временно прекъсване на водоподаването в кв.Гюлгево, поради авариен ремонт.

   

   

  Вторник, 26.04.2022г.

  Поради авария на разпределителната мрежа в гр.Сапарева баня, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването на ул.Ал.Стамболийски,ул.Отец Паисий, ул.Христо Ботев, ул.Плиска, ул.Стоил Косовски.

   

  Четвъртък, 13.04.2022г.

  Поради авария на разпределителната мрежа в гр.Сапарева баня, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването на ул.Дъга, ул.Ловна и ул.Г.Бенковски.

    

   

  Вторник, 05.04.2022г.

  Поради плануван ремонт на разпределителната мрежа в кв.Гюргево, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването от 09:00.

   

  Понеделник, 28.02.2022г.

  Поради авария на разпределителната мрежа в с.Ресилово, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването на  ул. Захари Зограф, ул. Стадиона, ул. Юри Гагарин, ул. Бачо Киро, ул. Хан Аспарух, ул. Христо Ботев, ул. Хан Крум, ул. Отец Паисий, ул. Цар Самуил, ул. Чавдар Войвода.

   

  Понеделник, 07.02.2022г.

  Поради авария на разпределителната мрежа в с.Овчарци, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването.

   

  Петък, 28.01.2022г.
   Уведомяваме своите потребители, че има временно прекъсване на водоподаването в кв.Гюлгево, ул.Лакатица, поради авариен ремонт.
   

   

  Вторник, 16.11.2021г.

   Уведомяваме своите потребители,че поради авариен ремонт в с.Овчарци ще бъде прекъснато водоподаването.

   

  Понеделник, 01.11.2021г.

  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
  за изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Паничище” ЕООД гр.Сапарева баня

  На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К Паничище” ЕООД гр. Сапарева баня уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022-2026г.

  Услуга

  Мярка

  2022 г.

  2023 г.

  2024 г.

  2025 г.

  2026 г.

  1.

  Доставяне на вода на потребителите

   

   

   

   

   

   

  1.1.

  Битови и приравнените към тях потребители

  лв./куб.м

  0.869

  0.947

  1.029

  1.120

  1.206

  2.

  Отвеждане на отпадъчни води

   

   

   

   

   

   

  2.1.

  Битови и приравнените към тях потребители

  лв./куб.м

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  3.

  Пречистване на отпадъчни води

   

   

   

   

   

   

  3.1.

  Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

  лв./куб.м

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  3.2.

  Промишлени и други стопански потребители

             

  3.2.1.

  степен на замърсяване 1

  лв./куб.м

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  3.2.2.

  степен на замърсяване 2

  лв./куб.м

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  3.2.3.

  степен на замърсяване 3

  лв./куб.м

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  4.

  Доставяне на вода с непитейни качества

  лв./куб.м

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  5.

  Доставяне на вода на друг ВиК оператор

  лв./куб.м

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителтите услуги през регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

   

  Петък, 29.10.2021г.

  Поради авариен ремонт, уведомяваме своите потребители за прекъсване на водоподаването в гр. Сапарева баня на ул.Тинтява, ул. Победа, ул.Бригадирска, ул.Нов живот, ул.Тракия, ул.П.Волов, ул.Бачо Киро и ул.Бойов рид.

   

  Четвъртък, 28.10.2021г.

  Поради авариен ремонт, уведомяваме своите потребители за прекъсване на водоподаването в гр. Сапарева баня на ул.Тинтява, ул.Бригадирска ,ул. Нов живот, ул. Тракия, ул.П. Волов, ул. Бачо Киро и ул. Бойов рид.

   

  Петък, 22.10.2021г.

  Поради авариен ремонт, уведомяваме своите потребители за временно спиране на водоподаването в с. Сапарево /ул.7-те Рилски езера, ул.Тодор Влайков, ул.Струма, ул.Павел Бобеков, ул.Найден Дринов, ул.Хаджи Иван, ул.Старио камък, ул.Бузлуджа, ул.Пейо Яворов/

   

  Четвъртък, 21.10.2021г.

  Поради авариен ремонт, уведомяваме своите потребители за прекъсване на водоподаването в кв.Гюргево.

   

  Вторник, 19.10.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че поради авариен ремонт ще има прекъсване на водоподаването в гр.Сапарева баня /в района от ул.Паничище, ул.Германея, Гейзера и Стадиона/.

   

  Четвъртък, 07.10.2021г.

  Поради авариен ремонт , уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването на ул. Паничище, ул. Момина сълза и ул.В.Петлешков.

   

  Петък, 24.09.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че има временно прекъсване на водоподаването на ул.Паничище, поради авариен ремонт.

   

  Четвъртък, 23.09.2021г.

  Поради авариен ремонт в с. Паничище, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването от 16.00 часа до 18.00 часа

   

  Понеделник, 20.09.2021г.

  Поради авариен ремонт в с.Ресилово, уведомяваме своите потребители за временно прекъсване на водоподаването.

   

  Четвъртък, 16.09.2021г.

  Поради авариен ремонт, уведомяваме своите потребители за прекъсване водоподаването в к.с.Паничище.

   

  Сряда, 15.09.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че поради авариен ремонт има прекъсване на водоподаването на ул.Дъга, ул. Г.Бенковски и  ул. Явор.

   

  Сряда, 15.09.2021г.

  Поради авариен ремонт уведомяваме своите потребители, че ще бъде прекъснато водоподаването в гр.Сапарева баня на ул.Синчец.

   

  Четвъртък, 09.09.2021г.

  Поради авариен ремонт уведомяваме своите потребители, че ще бъде прекъснато водоподаването в гр.Сапарева баня на ул. Победа, ул. Веслец, ул.Нов живот, ул. Бригадирска и ул.Тинтява.

   

  Сряда, 01.09.2021г.

  Поради авариен ремонт уведомяваме своите потребители, че ще бъде прекъснато водоподаването в гр.Сапарева баня на ул. Победа, ул. Веслец, ул.Нов живот и ул. Бригадирска.

   

  Четвъртък, 19.08.2021г.

  Поради авариен ремонт уведомяваме своите потребители, че ще бъде прекъснато водоподаването на ул.Паничище, ул. Бригадирска, ул. Нов живот, ул.Веслец, ул.Тинтява и ул. Победа - гр. Сапарева баня.

   

  Вторник, 17.08.2021г.

  Поради авариен ремонт уведомяваме своите потребители, че ще бъде прекъснато водоподаването на ул.Паничище, ул. Бригадирска, ул. Нов живот, ул.Веслец, ул.Тинтява и ул. Победа - гр. Сапарева баня.

   

  Понеделник, 16.08.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че поради ремонтни дейности ще бъде прекъснато водоподаването в с.Сапарево на ул.Ридо.

   

  Понеделник, 16.08.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че има прекъсване на водоподаването в гр.Сапарева баня на ул. Г. Бенковски и ул.Дъга, поради авариен ремонт.

   

  Сряда, 04.08.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че водоподаването в к.с.Паничище  ще бъде преустановено от 11.00ч. до 14.00ч., поради авариен ремонт

   

  Вторник, 27.07.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че водоподаването в гр.Сапарева баня /района над ул.Германея/ временно ще бъде преустановено от 13.30ч. до 15.30ч., поради авариен ремонт.

   

  Вторник, 27.07.2021

  Поради планувано почистване на резервоар /Ниска зона/ в с.Сапарево ще има прекъсване на водоподаването за времето от 08.00ч. до 17.00ч.

   

   Понеделник, 26.07.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че поради планувано почистване на резервоар /Висока зона/ в с.Сапарево ще бъде прекъсканато водоподаването от 08.00ч. до 17.00ч.

   

  Сряда, 14.07.2021г.

  Поради планирано почистване на резервоара в с.Овчарци за времето от 8.00ч. до 17.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването.

   

  Вторник, 13.07.2021г.

  В с.Ресилово ще бъде прекъснато водопадаването от 08.00ч. до 17.00ч., поради планирано почистване на резервоара.

   

  Петък, 09.07.2021г.

  В гр.Сапарева баня /района над ул.Германея/ водоподаването ще бъде прекъснато от 08.00ч. до 17.00ч., поради планирано почистване на резервоара.

   

  Понеделник, 05.07.2021г.

  Поради планирано почистване на резервоара ще бъде прекъснато водоподаването в гр.Сапарева баня за времето от 08.00ч. до 17.00ч.

   

  Петък, 04.06.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че има временно спиране на водоподаването в с.Овчарци и с.Ресилово, поради авариен ремонт.

   

  Вторник, 11.05.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че има временно прекъсване на водоподаването на ул.Германея, поради авариен ремонт.

   

  Понеделник, 10.05.2021г.

  Уведомяваме своите потребители за временно спиране на водоподаването в с.Сапарево на ул. Хаджи Иван, ул.Калоян, ул.Никлин камък и ул.Искър, поради авариен ремонт.

   

  Четвъртък, 29.04.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че има временно прекъсване на водоподаването в с.Сапарево на ул. Хаджи Иван, поради авариен ремонт.

   

   

  Четвъртък, 29.04.2021г.

  Уведомяваме своите потребители,че има временно спиране на водоподаването на ул.Г.Бенковски,ул.Явор,ул.Дъга, ул. Липа,ул.Паничище, ул.Васил Петлешков,ул. Бор, ул.Славяни,ул Роза, ул.Малина, ул.Детелина, ул.Развигор, мест.Св.Богородица, ул.Перущица, ул.Перуника, поради ремонтни дейности.

   

   

  Понеделник, 26.04.2021г.

  Уведомяваме своите потребители, че има временно спиране на водоподаването в кв.Гюргево, поради авариен ремонт.

   

   

  Четвъртък, 08.04.2021г.

  Уведомяване своите потребители,че на 08.04.2021г. има временно спиране на водоподаването на ул.Липа, поради авариен ремонт.

   

   

  Четвъртък, 08.04.2021г.

  Уведомяване своите потребители,че на 08.04.2021г. има временно спиране на водоподаването на ул.Перущица, поради ремонтни дейности.

   

   

   

   

  Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България, "ВиК Паничище" ЕООД, гр.Сапарева баня, предприема следните мерки:

   Потребителите на ВиК услуги могат да изпращат показанията на водомерите си на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или чрез Viber на следните телефони: за гр.Сапарева баня и к.с.Паничище - инкасатор Веска Несторова - тел.0887720401, за с.Овчарци и Ресилово - инкасатор Анета Джаджарова - тел.0897238329, за с.Сапарево и кв.Гюргево - инкасатор Елка Пугьова - тел.0886949976, като трябва да посочат трите имена на титуляра на партидата, адрес и партиден номер. Имейлът и съобщението могат да бъдат придружени със снимка на измервателното устройство.

   

  © Your Company. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates