Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН НА „ВИК ПАНИЧИЩЕ” ЕООД,ГР. СЕПАРЕВА БАНЯ И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА ВИК ПАНИЧИЩЕ” ЕООД, ГР. СЕПАРЕВА БАНЯ

На 17.04.2019 г.  от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.