Цени

Съгласно Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 год. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Решение №516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена, считано от 01.06.2019 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0,739 лв./куб.м. без ДДС.

Плащане в брой /физически и юридически лица/
Можете да платите сметките си:

На касата на „ВиК Паничище” ЕООД - адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1
Работно време: от понеделник до петък: от 8.30 ч. до 12.30 ч., и следобед: от 13.30 ч. до 17.30 ч.

В пощенските станции на гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово

Плащане по банков път /юридически лица/
Разплащателна сметка:
Банка Интернешънъл Асет Банк АД:
IBAN: BG34IABG74901000307601

BIC: IABGBGSF