Цени

         Съгласно Решение № Ц - 29 от 22.12.2023 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 396 от Протокол № 25/28.10.2021 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 1.134лв./куб.м. без ДДС , считано от 01.01.2024 год.

   

  Съгласно Решение № БП - Ц - 32 от 30.12.2022 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 396 от Протокол № 25/28.10.2021 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.825 лв./куб.м. без ДДС , считано от 01.01.2023 год.

         Съгласно Решение № БП - Ц - 1 от 19.05.2022 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 396 от Протокол № 25/28.10.2021 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.869 лв./куб.м. без ДДС , считано от 01.06.2022 год.

         Съгласно Решение № Ц - 46 от 30.12.2020 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена считано от 05.01.2021 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.808 лв./куб.м. без ДДС.

        Съгласно Решение № Ц - 37 от 23.12.2019 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена считано от 01.04.2020 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.799 лв./куб.м. без ДДС.

         Съгласно Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 год. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Решение №516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена, считано от 01.06.2019 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0,739 лв./куб.м. без ДДС.

   

  © Your Company. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates