Цени

           Съгласно Решение № Ц - 46 от 30.12.2020 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена считано от 05.01.2021 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.808 лв./куб.м. без ДДС.

          Съгласно Решение № Ц - 37 от 23.12.2019 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена считано от 01.04.2020 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.799 лв./куб.м. без ДДС.

           Съгласно Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 год. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Решение №516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена, считано от 01.06.2019 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0,739 лв./куб.м. без ДДС.

    © Your Company. All Rights Reserved.
    Free Joomla! templates by Engine Templates