Проверка и плащане на сметки

Плащане - физически  лица
За проверка и плащане на сметката -  www.epay.bg

За да проверите месечното си задължение за вода е необходимо да въведете 6 цифрен партиден номер, като преди него се посочва кода на населеното мяста: гр.Сапарева баня - 001; к.с.Паничище - 002; с.Сапарево - 003; с.Овчарци 004 ;с.Ресилово - 005; кв.Гюргево - 006. Партидния номер може да видите от Вашата фактура или да попитате за него на касата на "ВиК Паничище" ЕООД  на тел.0884768342

Пример: Ако във фактурата Ви пише Партида  000001 за с.Овчарци  в системата въведете 004000001

В брой можете да платите сметките си :

1. На касата на „ВиК Паничище” ЕООД адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1
Работно време: от понеделник до петък: от 8.30ч. до 12.30ч., и следобед: от 13.30ч. до 17.30ч.

2. В пощенските станции на гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово

3. На касите на Изипей в страната.

Плащане - юридически лица

1. На касата на „ВиК Паничище” ЕООД адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1
Работно време: от понеделник до петък: от 8.30ч. до 12.30ч., и следобед: от 13.30ч. до 17.30ч.

2. В пощенските станции на гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово

3. По банков път - разплащателна сметка:
Банка Интернешънъл Асет Банк АД:  IBAN: BG34IABG74901000307601,  BIC: IABGBGSF